Dnia 2 grudnia 2019r. o godz. 17.00 w Domu Kultury w Dziergowicach odbędzie się spotkanie organizacyjne Koła Gospodyń Wiejskich w Solarni. Zapraszamy wszystkie zainteresowane Panie.

29.09.2019

Dożynki parafialne, w tym  dniu dziękowaliśmy za tegoroczne plony rolnikom, sadownikom, pszczelarzom i ogrodnikom.

15.09.2019

Sołectwo reprezentowało naszą parafię w dożynkach diecezjalnych w Rudach.

8.09.2019

Dożynki Gminne rozpoczęły się mszą świętą w kościele w Bierawie. Po mszy barwne korowód z pięknymi koronami udał się na boisko, gdzie odbyła się impreza.

 

Działając na podstawie § 17 statutu sołectwa Solarnia, zwołuje się na dzień 24.01.2019 o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej zebranie wiejskie poświęcone wyborom sołtysa wsi i rady sołeckiej.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa, którzy do dnia wyborów ukończyli 18 lat. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani będą w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania ( art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.).

Zebranie będzie ważne bez względu na ilość obecnych na nim uprawnionych mieszkańców wsi.

 

Porządek zebrania obejmować będzie:

1. Przedstawienie przez sołtysa sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej

2. Przedstawienie przez Wójta Gminy Bierawa informacji z wykonania budżetu 2018r. oraz planu inwestycyjnego Gminy na rok 2019

3. Wybór sołtysa i rady sołeckiej

4. Dyskusja i wolne wnioski

Joomla templates by a4joomla