Działając na podstawie § 17 statutu sołectwa Solarnia, zwołuje się na dzień 24.01.2019 o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej zebranie wiejskie poświęcone wyborom sołtysa wsi i rady sołeckiej.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa, którzy do dnia wyborów ukończyli 18 lat. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani będą w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania ( art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym – Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.).

Zebranie będzie ważne bez względu na ilość obecnych na nim uprawnionych mieszkańców wsi.

 

Porządek zebrania obejmować będzie:

1. Przedstawienie przez sołtysa sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej

2. Przedstawienie przez Wójta Gminy Bierawa informacji z wykonania budżetu 2018r. oraz planu inwestycyjnego Gminy na rok 2019

3. Wybór sołtysa i rady sołeckiej

4. Dyskusja i wolne wnioski

Joomla templates by a4joomla